VOORSTELRONDJE


LANG WAS IK IN DE VERONDERSTELLING DAT IK 'LATER' PROFVOETBALLER OF OP Z'N MINST SPORTLERAAR ZOU WORDEN.

 

SPORTIVITEIT, SPELVREUGDE EN (SOCIALE) BEWEEGLIJKHEID LAGEN DAARAAN TEN GRONDSLAG. 

 

PSYCHOLOOG, OF PSYCHOTHERAPEUT, WAREN WOORDEN DIE NOG NIET IN MIJN WOORDENBOEK VOORKWAMEN. TOEN DAT WEL HET GEVAL WAS, LEEK HET ME NIET IETS VOOR MIJ, LUISTEREN NAAR ANDEREN. 

 

TOCH BEGON HET VAKGEBIED ME - NAARMATE IK OUDER WERD -  STEEDS MEER TE INTERESSEREN. NA DE MIDDELBARE SCHOOL KOOS IK VOOR DE STUDIE PSYCHOLOGIE, EERST THEORETISCHE, DAARNA SOCIALE & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE MET KLINISCHE ALS BIJVAK. 


AFSTUDEERONDERWERPEN WAREN 'OMGAAN MET AGRESSIE: EEN ONDERZOEK NAAR REACTIESTRATEGIEËN BIJ VERMEENDE DREIGING' EN 'ZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE BIJ DE TU DELFT.

 

NA MIJN AFSTUDEREN GING IK NA ENIGE TIJD AAN DE SLAG BIJ   DE J.C. PLEYSIERSCHOOL  OP HET  TRANSVAAL COLLEGE  (TEGENWOORDIG HET J.C. PLEYSIERCOLLEGE OOSTERBEEK) IN HET SPECIAAL VOORTGEZET CLUSTER-4 ONDERWIJS. IK WERKTE ENKELE JAREN MET 'GEDRAGSGESTOORDE' JONGEREN VAN 12 TOT 21 JAAR (EN HET GEZINSSYSTEEM RONDOM HEN). 

 

HET WERKEN MET DEZE GROEP JONGEREN GAF  MIJ VEEL PLEZIER EN DEED - ZOWEL LETTERLIJK ALS FIGUURLIJK - EEN NADRUKKELIJK BEROEP OP MIJN BEWEEGLIJKHEID. HET WERK RAAKTE ME IN HET HART, WAKKERDE MIJN NIEUWSGIERIGHEID EN CREATIVITEIT AAN  EN GAF RICHTING ZONDER AL TE VEEL MIJN EIGEN KOERS TE MOETEN WIJZIGEN: BOOS IS BOOS, VERDRIET BLIJFT VERDRIETIG EN ANGST EN AGRESSIE LIETEN ZICH KENNEN ALS DE TWEE KANTEN VAN DEZELFDE MEDAILLE. 

 

DAARNA WERKTE IK 12 JAAR VOOR STICHTING DE FORENSISCHE ZORGSPECIALISTEN  BIJ DE WAAGEEN POLIKLINIEK VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE. HIER WAS HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEDRAG AANGRIJPINGSPUNT BIJ HET BEHANDELEN VAN DE ONDERLIGGENDE PROBLEMATIEK DIE  NA TWAALF JAAR BLEEK TE KUNNEN BESTAAN UIT DE MEEST UITEENLOPENDE PSYCHISCHE KLACHTEN. 

 

IK HEB ER MET MET VEEL PLEZIER GEWERKT. OOK HIER STONDEN IN MIJN BELEVING BEWEEGLIJKHEID (FLEXIBILITEIT) OPRECHTE NIEUWSGIERIGHEID EN SPELVREUGDE CENTRAAL.

 

IK BEN BLIJ MET DE WERKGEVERS DIE IK HEB GEHAD - VAN TAXIBAAS TOT WETENSCHAPPELIJK BEHANDELINSTITUUT - MAAR BEN TEGELIJKERTIJD OOK BLIJ MET DE NIEUWE UITDAGING: MET NOG MEER BEWEEGLIJKHEID 'OP EIGEN BENEN' ONDERZOEKEN VAN WEER NIEUWE VRAAGSTUKKEN OM SAMEN MET WEER NIEUWE CLIËNTEN TOE TE WERKEN NAAR GEDRAGSVERANDERING EN MEER WEL ZIJN!  

 

IK BEN BENIEUWD!

 

 


ImpressiES