VOOR VERWIJZERS

BENT U VERWIJZER EN OVERWEEGT U EEN VAN UW PATIËNTEN DOOR TE VERWIJZEN, HOUDT DAN REKENING MET HET VOLGENDE:

  • AFSTEMMINGSOVERLEG VOORAF - MITS ANONIEM - IS PRETTIG
  • MAAK EXPLICIET WAARVOOR U VERWIJST: GB-GGZ ÓF S-GGZ 
  • EEN KORTE BESCHRIJVING VAN DE KLACHTEN OF EEN VERMOEDEN IN TERMEN VAN DE DSM-5 (NIET STRIKT NOODZAKELIJK)

  •  HETZELFDE GELDT VOOR DE MEDISCHE VOORGESCHIEDENIS, M.N.  LOPENDE ÓF VOORGAANDE MEDICATIETRAJECTEN

  • ONDERTEKENING  A.U.B. MET UW PERSONLIJKE AGB-CODE  
  • BEVEILIGDE MAIL ggzwelzijndenhaag@zorgmail.nl en/of mam.hovers@zorgmail.nl


SAMENWERKING

TEN AANZIEN VAN DE VOORTGANG VAN DE BEHANDELING EN EVENTUELE SAMENWERKING MET U NOG HET VOLGENDE:  

  • IK ZAL ER BIJ CLIËNT(EN) OP AANDRINGEN TOESTEMMING TE VERLENEN MET U TE OVERLEGGEN.
  • IK HOUD U GRAAG OP DE HOOGTE VAN DE VOORTGANG VAN DE BEHANDELING, ZEKER IN HET GEVAL ER SPRAKE IS VAN STAGNATIE. 
  • HET OPTIMALISEREN, VERBREDEN VAN HULPVERLENING IS DAN VAAK EEN PRÉ VOOR HET BEHALEN VAN BEHANDELRESULTAAT.
Download
Verwijzersfolder 2020 GGZ Wel Zijn!.pdf
Adobe Acrobat document 399.3 KB
Download
ALLE VERWIJSVOORWAARDEN NOG EENS OP EEN RIJTJE
Verwijsafspraken GGZ.pdf
Adobe Acrobat document 93.2 KB