hoe


EEN TRAJECT START MET EEN ZGN. 'KLIKGESPREK', EEN VRIJBLIJVEND EERSTE GESPREK TER KENNISMAKING EN BEOORDELING VAN HET CONTACT: ZIE JE HET ZITTEN MET DE ANDER OF GAAN WE OP ZOEK NAAR EEN MEER PASSENDE MATCH?

  

IN OVERLEG MET DE CLIËNT WORDT SÓMS KLACHTGERICHT EN SÓMS MEER PERSOONS- EN PROCESGERICHT GEWERKT.

 

HET ONDERSCHEID HEEFT O.A. VAN DOEN MET DE AARD EN OMVANG VAN DE KLACHTENl

 

DEZE ZIJN SOMS DUIDELIJK, HELDER EN AFGEBAKEND, MAAR VAAK OOK COMPLEX, VERWARREND EN ONGRIJPBAAR. DAAROM WORDEN DEZE SAMEN MET DE CLIËNT OP VERSCHILLENDE MANIEREN ONDERZOCHT: WAT WORDT EROVER VERTELD, WAT IS EROVER BEKEND, HOE WORDT HET BESPROKEN EN WAT IS HET EFFECT DAARVAN OP HET CONTACT TUSSEN BEIDE GESPREKSPARTNERS?

 

DAARNAAST BEPAALT DE DOELSTELLING VAN DE CLIËNT DE RICHTING: WAT IS DE HULPVRAAG, WAT WILT MEN BEREIKEN EN HOE STREEFT MEN DAT NA?   

 

KORTOM, ER BESTAAT GEEN BLAUWDRUK HOE EEN BEHANDELING ER UIT ZIET: ELKE BEHANDELING IS MAATWERK. DIT BETEKENT DAT:     

VOOR GEÏNTERESSEERDEN OVER DE THEORETISCHE KADERS EN WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN VERWIJS IK GRAAG NAAR NAAR DE BIJGEVOEGDE LINKS OP DE LAATSTE PAGINA VAN DEZE WEBSITE OF NAAR DE ONDERGENOEMDE BEROEPSVERENIGINGEN EN/OF KEURMERKEN


LIDMAATSCHAPPEN & BEROEPSVERENIGINGENLANDELIJKE VERENIGING VAN VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN & PSYCHOTHERAPEUTEN

VERENIGING VOOR GEDRAGS- & COGNITIEVE THERAPIE

VERENIGING voor PERSOONSGERICHTE & EXPERIËNTIËLE PSYCHOTHERAPIE

ASPIRANT LIDMAATSCHAP VERENIGING voor SCHEMA therapie

ASPIRANT LIDMAATSCHAP VERENIGING EMDR NEDERLAND

STICHTING KWALITEITSREGISTER JEUGD

STICHTING TER BEVORDERING KENNIS, KUNDE EN SPECIALISTISCHE BEHANDELAREN AD(H)D 

KWALITEITSKEURMERK LVVP - GOEDGEKEURD TOT EN MET 2025

KWALITEITSREGISTER VANUIT DE NVP (AANVRAAG LOOPT)