HOE ZIT HET MET UW PRIVACY?


HOE HET ZIT MET UW PRIVACY STAAT BESCHREVEN IN DE FOLDER(S) DIE U HIER KUNT DOWNLOADEN. 

Download
Privacyfolder 2020 GGZ Wel Zijn! Den Haa
Adobe Acrobat document 580.9 KB
Download
BIJLAGE-A.-overzicht-AVG-vs.-zorgspecifi
Adobe Acrobat document 271.0 KB
Download
GGZ WEL ZIJN & LVVP-meldcode-huiselijk-g
Adobe Acrobat document 388.6 KB


TEN AANZIEN VAN HET BEROEPSGEHEIM IS HET VERDER GOED OM TE WETEN DAT:

 

  • CLIËNTEN ER OP KUNNEN EN MOGEN VERTROUWEN DAT ZIJ VRIJELIJK KUNNEN SPREKEN MET DE BEHANDELAAR DIE ZICH ZOWEL JURIDISCH ALS ETHISCH HEEFT GECOMMITTEERD AAN HET BEROEPSGEHEIM;
  • BEHANDELAREN MET UW TOESTEMMING MOGEN OVERLEGGEN MET COLLEGA PROFESSIONALS 
  • BEHANDELAREN DIT BEROEPSGEHEIM IN NOODSITUATIES ZONDER UW TOESTEMMING MAAR MET UW MEDEWETEN MOGEN DOORBREKEN, BIJVOORBEELD ALS ER SPRAKE IS VAN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES;

Download
Cliëntenfolder 2020 GGZ Wel Zijn! Den H
Adobe Acrobat document 855.1 KB

MEER INFORMATIE OVER HET BEROEPSGEHEIM VINDT U HIER


Download
LVVP-cliënten-folder-2020-Engels.pdf
Adobe Acrobat document 637.9 KB