voor wie & waarvoor


IEDEREEN VANAF 12 JAAR DIE GEBUKT GAAT ONDER PSYCHISCHE KLACHTEN KAN BIJ MIJ TERECHT. DEZE KLACHTEN BELEMMEREN U IN MEER OF MINDERE MATE IN UW DAGELIJKS FUNCTIONEREN EN HEBBEN DAAROP EEN BEHOORLIJKE IMPACT. 

 

 

U KUNT OOK BIJ MIJ TERECHT ALS U LAST HEEFT VAN DE PSYCHISCHE KLACHTEN VAN ANDEREN, BIJVOORBEELD BINNEN UW PARTNERRELATIE (O.A. ALS ER SPRAKE IS VAN INTIMITEITSPROBLEMEN), BINNEN ÓF RONDOM DE FAMILIE OF ALS U MOEILIJKHEDEN ERVAART TEN AANZIEN VAN DE OPVOEDING. 

 

 

OOK ALS ER GEEN SPRAKE IS VAN PSYCHISCHE KLACHTEN EN U TOCH BEHOEFTE HEEFT AAN REFLECTIE, BENT U VAN HARTE WELKOM! HET KAN GAAN OM EEN TRAJECT GERICHT OP HET REALISEREN VAN EEN SPECIFIEK DOEL - COACHING - OFWEL OM EEN TRAJECT GERICHT OP BEZINNING, BIJVOORBEELD TEN AANZIEN VAN ANDERE, MEER EXISTENTIËLE VRAAGSTUKKEN RONDOM LIFE-EVENTS, ZINGEVING OF IDENTITEIT E.D. DIT WORDT OOK WEL COUNSELING GENOEMD.

 

U KUNT NIET TERECHT IN HET GEVAL ER SPRAKE IS VAN EETSTOORNISSEN, SCHIZOFRENIE OF EEN BI-POLAIRE STOORNIS. IK HELP U DAN GRAAG ZOEKEN MET HET VINDEN VAN EEN GESCHIKTE HULPVERLENER.