voor wie & waarvoor


 

Iedereen vanaf 12 jaar die gebukt gaat onder psychische klachten kan bij mij terecht. Deze klachten belemmeren u in meer of mindere mate in uw dagelijkse functioneren en hebben daarop een behoorlijke impact.

 

 

U kunt ook bij mij terecht als u last heeft van de psychische klachten van anderen, bijvoorbeeld binnen uw partnerrelatie (o.a. als er sprake is van intimiteitsproblemen), binnen óf rondom de familie of als u moeilijkheden ervaart ten aanzien van de opvoeding.

 

 

Ook als er geen sprake is van psychische klachten en u toch behoefte heeft aan reflectie, bent u van harte welkom!

Het kan gaan om een traject gericht op het realiseren van een specifiek doel, Coaching genoemd, ofwel om een traject gericht op de bezinning, bijvoorbeeld ten aanzien van andere, meer existentiële vraagstukken rondom live- events, zingeving of identiteit e.d.. Dit wordt ook wel Counseling genoemd.

 

 

U kunt niet terecht in het geval er sprake is van Eetstoornissen, Schizofrenie of een Bipolaire stoornis. Ik help u dan graag zoeken met het vinden van een geschikte hulpverlener.