VERGOEDING?


VOOR JE START MET EEN ZORGBEHANDELING IS HET BELANGRIJK TE CHECKEN OF JE ZORGVERLENER EEN CONTRACT HEEFT MET JE ZORGVERZEKERAAR.

 

STEEDS VAKER HANGT HET NAMELIJK VAN JE ZORGVERZEKERING AF OF JE BIJ DE ZORGVERLENER VAN JE KEUZE WEL, GEEN, EEN GEDEELTELIJKE OF EEN VOLLEDIGE VERGOEDING KRIJGT. 

 

GOED OM TE WETEN DAT BEHANDELTRAJECTEN - MITS VERWEZEN DOOR DE (HUIS)ARTS - IN DEZE PRAKTIJK VOOR BIJNA IEDEREEN 'VOLLEDIG' WORDEN VERGOED (ZIE KADER HIERNAAST MET LINK VAN INDEPENDER). U HOEFT DAAR NIETS VOOR TE DOEN! 

Beste lezer,

 

Zoals je waarschijnlijk weet is het niet vanzelfsprekend dat cliënten alle gemaakte behandelkosten vergoed krijgen. Hiervoor moeten er afspraken zijn gemaakt tussen de zorgverzekeraar en de praktijk. Voor een cliënt is het vaak lastig om vooraf te bepalen of hij recht heeft op een vergoeding.

Toch is dit belangrijk, want zo voorkomt hij onverwachte kosten. Daarom hebben wij onze contracteringsoverzichten gemaakt voor (bijna) alle ggz-instellingen in Nederland. Hierin ziet de cliënt eenvoudig of hij met zijn zorgverzekering recht heeft op een vergoeding.

Dit overzicht hebben we ook voor jullie praktijk gemaakt. Je kunt deze link plaatsen op jullie eigen website als een stukje extra voor (toekomstige) cliënten. Je vindt die link hier: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/ggz-wel-zijn-den-haag

Vriendelijke groet, Amy van Independer


CONTRACTEN


DE PRAKTIJK HEEFT CONTRACTEN MET Achmea( o.a. Zilveren Kruis, FBTO, etc)Aevitae (Eucare), A.S.R., Zorg en Zekerheid, CZ, Menzis, Zilveren Kruis, DSW, ONVZ, VGZ  ZIJ VERGOEDEN MIJ ZONDER UW TUSSENKOMST TUSSEN DE 80 EN 89% VAN DE ZORGKOSTEN, ZEG MAAR DE CONTRACTUEEL AFGESPROKEN 'VOLLEDIGE VERGOEDING'. 

 

WEL KAN HET ZIJN DAT UW ZORGVERZEKERING BIJ U HET 'EIGEN RISICO' VAN 385 EURO IN REKENING BRENGT. IN 2024 BEDRAAGT DAT EIGEN RISICO 385,- EURO. 

 

ENKELE ZORGVERZEKERINGSCONGLOMERATEN WERKEN MET OMZETPLAFONDSVOOR MEER INFORMATIE EN UITLEG VERWIJS IK U GRAAG NAAR DE SITE VAN DE CONSUMENTENBOND

 WIJ KUNNEN HELAAS GEEN NIEUWE CLIËNTEN MEER AANNEMEN DIE VERZEKERD ZIJN BIJ CZ EN VGZ IVM HET BEREIKEN VAN HET OMZETPLAFOND 2024.

 

ALLE CONTRACTEN ZIJN OVERIGENS OP VERZOEK VAN CLIËNTEN TER INZAGE BESCHIKBAAR IN DE PRAKTIJK.


TARIFERING


IK HANTEER DE DOOR DE NATIONALE ZORGAUTORITEIT (KORTWEG DE NZa) JAARLIJKS VASTGESTELDE TARIEVEN. DIT BETREFT ZOWEL ZORG VANUIT DE GENERALISTISCHE BASIS-GGZ ALS ZORG DIE VALT ONDER SPECIALISTISCHE-GGZ

 

DE MAXIMALE TARIEVEN VOOR DE GB-GGZ LEIDT TOT EEN VERGOEDING VAN MAX. 12 GESPREKKEN INCLUIS INTAKE. DE MAXIMALE TARIEVEN VOOR DE S-GGZ  BIEDEN RUIMTE VOOR HET BEHANDELEN VAN MEER COMPLEXE PROBLEMATIEK.

TARIFERING IS VOOR ELKE STOORNIS ANDERS. 

 

KOMT U NIET OPDAGEN ZONDER 48 UUR VAN TEVOREN AF TE BELLEN, DAN BETAALT U DE KOSTEN BEHORENDE BIJ EEN NO SHOW à 50 EURO.   

 

BIJ COACHING OF COUNSELING IS ER GEEN SPRAKE VAN GEZONDHEIDSKLACHTEN EN KUNT U NIET TERUGVALLEN OP VERGOEDING VANUIT DE ZORGVERZEKERINGSWET. U BETAALT DE REKENING ZELF, PER MAAND.  DE VASTGESTELDE MAXIMUMTARIEVEN HIERVOOR VINDT U OOK WEER BIJ DE NZa

vergoeding medicatietrajecten

ONDERSTEUNEND AAN EEN BEHANDELING KAN ER WORDEN BESLOTEN (TIJDELIJK) EEN MEDICATIETRAJECT TE STARTEN. DIT GEBEURT ALTIJD IN OVERLEG SAMEN MET U ÉN EEN ARTS (HUISARTS OF PSYCHIATER).  

 

VEEL MENSEN MET EEN DEPRESSIE KUNNEN BAAT HEBBEN BIJ EEN ANTIDEPRESSIVUM. VANUIT DE BASISVERZEKERING HEEFT U OOK IN 2021 RECHT OP EEN VERGOEDING VAN DEZE MEDICATIE. 

 

BIJ AD(H)D KUNNEN MEDICIJNEN EEN HULPMIDDEL ZIJN DOOR DE WERKZAME STOF METHYLFENIDAAT DIE DE AFLEIDBAARHEID HELPT TE VERKLEINEN EN ZORGT VOOR EEN BETERE CONCENTRATIE. WIE WAT VERGOEDT IN 2021 LEEST U HIER