HEEFT U EEN KLACHT?


BELANGRIJK VOOR U OM TE WETEN WAT TE DOEN ALS U EEN KLACHT HEEFT. 

U KUNT DAN ACTIE ONDERNEMEN ZOALS GEREGELD IN DE WET GESCHILLEN EN KLACHTEN IN DE GGZ: https://lvvp.info/over/wet-en-regelgeving/wkkgz/

 

IS UW KLACHT DAARMEE NIET VERHOLPEN? DAN KUNT U TERECHT BIJ DE GESCHILLENCOMMISSIE VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN EN PSYCHOTHERAPEUTEN TE DEN HAAG

 

TENSLOTTE BESTAAT ER DE MOGELIJKHEID VOOR U UW KLACHT IN TE DIENEN BIJ HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG